Odstránenie dôverných informácií z dokumentov PDF

Program PDF Editor môžete použiť na odstránenie dôverných informácií z dokumentov PDF pred ich zverejnením. Je možné redigovať text aj snímky.

  1. Na paneli nástrojov Nástroje PDF kliknite na alebo kliknite na šípku vedľa tohto nástroja a vyberte Režim opráv.
  2. Ak chcete zmeniť farbu obdĺžnikov, ktoré sa zobrazia nad redigovaným textom, kliknite na jedno zo siedmich polí farieb na paneli nástrojov alebo kliknite na šípku a vyberte akúkoľvek inú požadovanú farbu na palete. Ak potrebujete ešte viac farieb, kliknite na Viac farieb....
  3. Vyberte text a/alebo snímky, ktoré chcete odstrániť.

V dôsledku toho sa vybraný obsah odstráni z dokumentu a jeho výskyt sa zafarbí farbou podľa vášho výberu.

Program ABBYY FineReader tiež umožňuje na odstránenie citlivých údajov použitie funkcie Hľadať.

  1. Otvorte tablu Hľadať.
  2. Zadajte text, ktorý sa má nájsť.
  3. Vyberte výskyty, ktoré chcete redigovať.
  4. Kliknite na tlačidlo .

Vybratý text sa v dokumente zafarbí a nahradí sa hviezdičkami v objektoch, ktoré sa nenachádzajú v hlavnom texte dokumentu (t. j. v poznámkach, záložkách a metadátach).

Môžete odstrániť objekty a údaje, ktoré sa nevyskytujú v hlavnom texte dokumentu (napríklad komentáre, anotácie, záložky, prílohy, metadáta atď.):

  1. Kliknite na šípku vedľa tlačidla a vyberte Odstrániť objekty a dáta....
  2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte objekty a údaje, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na Použiť.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.