Možnosti OCR

Výber správnych možností OCR je dôležitý pre bezchybné a rýchle výsledky. Pri rozhodovaní sa, ktoré možnosti chcete uplatniť, by ste nemali brať do úvahy len typ a komplexnosť dokumentu, ale aj zamýšľané použitie vašich výsledkov. K dispozícii sú tieto skupiny možností:

Možnosti OCR sa nachádzajú na karte OCR dialógového okna Možnosti (toto dialógové okno otvorte kliknutím na Nástroje > Možnosti...).

Program ABBYY FineReader automaticky rozpoznáva všetky strany, ktoré pridáte do projektu OCR. Pri rozpoznávaní OCR sa použijú aktuálne zvolené možnosti. Automatickú analýzu a OCR nových pridaných snímok môžete vypnúť na karte Spracovanie obrazu dialógového okna Možnosti (toto dialógové okno otvorte kliknutím na Nástroje > Možnosti...).

Ak zmeníte možnosti OCR až po rozpoznaní dokumentu, spustite proces OCR znovu, aby sa dokument rozpoznal s novými možnosťami.

Režimy rozpoznávania PDF

Tieto nastavenia sú určené pre dokumenty PDF s textovými vrstvami a obrázkami. Takéto dokumenty PDF sú zvyčajne vytvorené z dokumentov v upraviteľných formátoch. Iné typy dokumentov PDF, ako napríklad prehľadávateľné dokumenty PDF a dokumenty PDF obsahujúce iba snímky sa vždy spracovávajú v režime Použiť OCR, ktorý je predvoleným režimom pre tieto typy dokumentov PDF. Na spracovanie takýchto dokumentov PDF nie sú potrebné žiadne ďalšie nastavenia.

K dispozícii sú tri režimy rozpoznávania:

  • Automaticky vybrať medzi OCR a Text z PDF
   Program preskúma textovú vrstvu a použite existujúcu vrstvu textu, ak obsahuje kvalitný text. V opačnom prípade sa na vytvorenie novej textovej vrstvy použije OCR.
  • Použiť OCR
   OCR sa použije na vytvorenie novej textovej vrstvy. Tento režim trvá dlhšie, ale je vhodnejší pre dokumenty s nekvalitnými textovými vrstvami.
  • Použiť lent text z PDF
   Toto je predvolený režim pre dokumenty PDF s textovými vrstvami. Program použije pôvodnú textovú vrstvu bez spustenia OCR.

rovnováha medzi rýchlosťou a presnosťou OCR

ABBYY FineReader 14 umožňuje vykonávať:

 • Dôkladné rozpoznávanie
  Program ABBYY FineReader v tomto režime analyzuje a rozpoznáva jednoduché dokumenty a dokumenty so zložitým rozložením, dokonca aj dokumenty s textom na farebnom podklade a dokumenty so zložitými tabuľkami (vrátane tabuliek s bielymi mriežkami a tabuliek s farebnými bunkami).
  Dôkladné rozpoznávanie vyžaduje viac času, ale poskytuje lepšiu kvalitu.
 • Rýchle rozpoznávanie
  Tento režim sa odporúča na spracovávanie veľkých dokumentov s jednoduchým rozložením a kvalitnými snímkami.

Druh tlače

Určuje typ zariadenia, ktoré bolo použité na tlač dokumentu. Pozrite tiež: Vlastnosti dokumentu posudzované pred OCR.

Detekcia štrukturálnych prvkov

Vyberte štrukturálne prvky, ktoré chcete, aby program zistil: hlavičky a päty, poznámky pod čiarou, obsahy a zoznamy. Na vybrané prvky bude možné po uložení dokumentu kliknúť.

Čiarové kódy

Ak dokument obsahuje čiarové kódy a chcete ich previesť na reťazce písmen a čísel a neukladať ich ako obrázky, vyberte Konvertovať čiarové kódy do reťazcov. Táto funkcia je predvolene vypnutá.

Vzory a jazyky

Rozpoznávanie s učením sa používa na rozpoznanie nasledujúcich typov textov:

 • Texty so špeciálnymi symbolmi (napr. matematické symboly)
 • Text s dekoratívnymi prvkami
 • Veľké objemy textu z nekvalitných snímok (viac ako 100 strán)

Učenie je predvolene vypnuté. Ak chcete program ABBYY FineReader učiť pri vykonávaní OCR, zapnite Použiť tréning na rozpoznávanie nových znakov a spojení.

Na rozpoznávanie môžete použiť vstavané alebo vlastné vzory.

Nastavenia používateľských vzorov a jazykov môžete uložiť a načítať. Pozrite tiež: Projekt OCR.

Písma

Tu môžete vybrať písma, ktoré sa majú použiť pri ukladaní rozpoznaného textu.

Výber písem:

 1. Kliknite na tlačidlo Vybrať písma....
 2. Vyberte požadované písma a kliknite na OK.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.