Informácie o programe ABBYY FineReader

ABBYY FineReader 14 je riešenie pre prácu s papierovými dokumentmi a všetkými typmi súborov PDF, ktoré spája výkonné optické rozpoznávanie znakov (angl. Optical Character Recognition, OCR) a funkcie zobrazovania a úpravy súborov PDF.

ABBYY FineReader 14 funkcie

* Táto funkcia nie je dostupná v niektorých verziách programu ABBYY FineReader 14. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.ABBYY.com/FineReader.

** Ak chcete používať program ABBYY Screenshot Reader, musíte registrovať svoju kópiu programu ABBYY FineReader 14.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.