Čo nové prináša program ABBYY FineReader

Vylepšená rýchlosť a kvalita OCR

 • Dokumenty sa teraz spracujú rýchlejšie a text sa rozozná ešte presnejšie.
 • Zachová sa viac pôvodného formátovania, keďže program teraz rozpozná grafy a diagramy s väčšou presnosťou.
 • Pridali sme nové jazyky OCR: matematické symboly (používané na rozpoznanie jednoduchých jednoriadkových vzorcov) a symboly anglického prepisu.

Vytvorenie a konverzia súborov PDF

 • Vylepšená konverzia súborov PDF s textovou vrstvou: program použije pôvodnú textovú vrstvu, ak je k dispozícii.
 • Program ABBYY FineReader teraz môže vytvoriť súbory PDF z dokumentov balíka Office, ako sú *.docx, *.xlsx, *.rtf a pod. a skombinuje viacero súborov do jedného súboru PDF.

Práca so súbormi PDF

Program teraz obsahuje výkonný nástroj na prácu so súbormi PDF, pomocou ktorého môžete:

 • Upravovať rôzne typy súborov PDF (vrátane tých, ktoré obsahujú iba skeny) bez potreby rozpoznať alebo skonvertovať celý dokument.
 • Zobraziť súbory PDF, vyhľadávať v súboroch PDF a zvýrazniť fragmenty textu.
 • Pridať k súborom PDF komentáre a poznámky a odpovedať na komentáre iných ľudí.
 • Vyplniť a uložiť formuláre vo formáte PDF.
 • Zobraziť a upraviť metadáta.
 • Nájsť a odstrániť citlivé informácie z hlavného textu a z komentárov, záložiek a metadát dokumentu.
 • Pridať do svojich dokumentov číslovanie Bates.
 • Podpisovať svoje dokumenty digitálnym podpisom.

Porovnávanie dokumentov

 • Teraz môžete porovnať dve verzie rovnakého dokumentu, ktoré nemusia byť v rovnakom formáte. Napríklad môžete porovnať textovú verziu a obrázok, dokument PDF a sken a pod.

Spracovanie súborov PDF po dávkach

 • Vytvoriť súbory PDF zo súborov v rôznych formátoch.
 • Spracujte súbory PDF po dávkach: vytvorte súbory PDF kompatibilné s formátom PDF/A, zmenšite veľkosť svojich dokumentov, vylepšite kvalitu obrázkov dokumentu, chráňte súbory PDF heslami a natrvalo vymažte citlivé informácie.

Chceme poďakovať všetkým používateľom, ktorí nám poskytli spätnú väzbu a pomohli nám vylepšiť program. Dúfame, že vďaka novej kombinácii výkonných funkcií OCR a PDF bude program ABBYY FineReader pre vás ešte užitočnejší.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.