Kreslenie tvarov

Program PDF Editor umožňuje pridávať komentáre k objektom, ktoré majú rôzne tvary a veľkosti, ako napríklad plány alebo fragmenty textu nepravidelného tvaru. Pred pridaním komentára môžete nakresliť tvar okolo objektu, ku ktorému chcete pridať komentár.

 1. V paneli nástrojov Nástroje PDF kliknite na .
 2. V paneli s nástrojmi, ktorý je zobrazený nižšie, vyberte požadovaný nástroj na kreslenie.
  • Atrament
   Nakreslí čiaru, keď budete držať stlačené ľavé tlačidlo myši, a umožní vám nakresliť ľubovoľný tvar.
  • Riadok
   Nakreslí rovnú čiaru. Ak chcete nakresliť vertikálnu, horizontálnu alebo diagonálnu (pod uhlom 45°) čiaru, podržte stlačený kláves Shift.
  • Šípka
   Nakreslí šípku. Ak chcete nakresliť vertikálnu, horizontálnu alebo diagonálnu (pod uhlom 45°) čiaru, podržte stlačený kláves Shift.
  • Obdĺžnik
   Nakreslí obdĺžnik. Ak chcete nakresliť štvorec, podržte stlačený kláves Shift.
  • Ovál
   Nakreslí ovál. Ak chcete nakresliť kruh, podržte stlačený kláves Shift.
  • Mnohouholník
   Nakreslí mnohouholník. Kliknite na miesto, kde chcete umiestniť počiatočný vrchol mnohouholníka. Ak chcete mnohouholník dokončiť, kliknite na počiatočný vrchol.
  • Oblak
   Nakreslí oblak. Kliknite na miesto, kde chcete umiestniť počiatočný vrchol oblaku. Ak chcete oblak dokončiť, kliknite na počiatočný vrchol.
  • Lomená čiara
   Nakreslí zúbkovanú čiaru. Začnite kresliť kliknutím na stranu, kliknite opäť, keď chcete nakresliť ďalší segment, a dvakrát kliknite na miesto, kde chcete zúbkovanú čiaru ukončiť.
 3. Ak chcete napísať komentár, po dokončení kreslenia tvaru naň dvakrát kliknite.
  Ak používate nástroj Atrament, nástroje na kreslenie budete musieť vypnúť pred tým, ako budete môcť napísať komentár.

  Kreslenie množiny tvarov pomocou nástroja Atrament a pridanie komentára k celej množine:
  • Podržte stlačený kláves Shift a nakreslite obrázok. Tlačidlo myši môžete uvoľniť, ale kláves Shift uvoľnite, až keď ste dokončíte kreslenie.
  • Vypnite nástroje na kreslenie, dvakrát kliknite na jeden z tvarov v množine a napíšte svoj komentár.
 4. Nástroje na kreslenie majú niekoľko nastavení, ktoré môžete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť tieto možnosti:
  • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar, ktorý ste nakreslili na stranu, a použite príkazy v jeho ponuke skratiek.
  • Výber požadovaných nastavení v paneli s nástrojmi Nástroje PDF pred kreslením tvaru.

Viac informácií o používaní a úprave komentárov nájdete v časti Spolupráca na dokumentoch PDF.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.