Vytváranie dokumentov PDF z vybraných strán

Program PDF Editor umožňuje vytvárať dokumenty PDF z vybratých strán.

  1. V table Strany vyberte strany, z ktorých chcete vytvoriť súbor PDF.
  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na strany a kliknite na Vytvoriť PDF z vybratých strán v ponuke skratiek.
  3. Vytvorený dokument sa otvorí v novom okne programu PDF Editor.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.