Техническа поддръжка

Ако имате въпроси относно използването на ABBYY FineReader, моля прегледайте цялата документация, която имате (Ръководство на потребителя и Помощ), преди да се свържете с отдела за техническа поддръжка. Може също да искате да прегледате отговорите на често задавани въпроси в ABBYY База знания.

Ако не можете да намерите отговора на въпроса си в документацията на продукта или в базата знания, свържете се с отдела за техническа поддръжка на ABBYY. Можете да създадете нов билет за поддръжка, като използвате онлайн формуляра в http://onlinesupport.abbyy.com.

При технически проблем прикачете файл със системен отчет към Вашия билет за поддръжка. За да генерирате системен отчет, щракнете върху Помощ > За > Системна информация... > Запиши....

Ако не можете да генерирате системен отчет, включете следната информация в билета за поддръжка:

  • Серийният номер на Вашето копие или ID за поддръжка (щракнете върху Помощ > За > Информация за лиценз, за да намерите серийния номер на Вашето копие на продукта).
  • Номерът на версията на Вашето копие (щракнете върху Помощ > За, за да намерите номера на версията на Вашето копие на продукта).
  • Версията на Вашата операционна система Windows.
  • Всяка друга информация, която намерите за необходима.

Преди да се свържете с отдела за техническа поддръжка на ABBYY, уверете се, че сте инсталирали най-новите налични актуализации за версията ви на ABBYY FineReader. За да проверите за налични актуализации, щракнете върху Помощ > Проверка за актуализации на програмата.

Техническа поддръжка се предоставя само за регистрирани потребители и се подчинява на Жизнен цикъл на продукта и Правила за техническа поддръжка. За да регистрирате своето копие на продукта, посетете тази страница в уебсайта на ABBYY или щракнете върху Помощ > Регистрирай... в продукта.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.