Pridávanie vodoznakov

Program PDF Editor umožňuje pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF. Vodoznak je určitý text umiestnený nad alebo pod obsahom strany. Vodoznaky môžete použiť napríklad na označenie autora textu alebo identifikáciu strán s dôvernými informáciami.

Ak chcete pridať vodoznak:

 1. Kliknite na   a potom kliknite na Pridať vodoznaky položku.
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte jedno z deviatich možných umiestnení na strane.
  Umiestnenie vodoznaku môžete ďalej upraviť zmenou hodnôt vertikálneho a horizontálneho odsadenia.
 3. V poli Text zadajte text, ktorý sa má zobraziť na strane.
  Pre vodoznak môžete vybrať písmo, veľkosť písma a efekty písma. Urobte to v nastaveniach v časti Formát .
 4. Upravte orientáciu a priehľadnosť vodoznaku:
  1. V poli Otočiť určite uhol pootočenia (môžete použiť aj jazdec napravo od poľa).
  2. V poli Priehľadnosť zadajte hodnotu priehľadnosti (môžete použiť aj jazdec napravo od poľa).
 5. Zvoľte, kde chcete umiestniť svoj vodoznak — Obsah nad stranou alebo Obsah na pozadí pod stranou.
 6. Určite, či sa má vodoznak zobraziť na všetkých stranách alebo iba na vybratých stranách v dokumente:
  1. Vyberte Všetky , ak sa má vodoznak umiestniť na všetky strany.
  2. Vyberte Vybraté , ak sa má vodoznak umiestniť iba na aktuálne vybratú stranu.
  3. Vyberte Rozsah strán , ak sa má vodoznak umiestniť na strany v určitom rozsahu. Ak vyberiete túto možnosť, musíte v nižšie uvedenom poli určiť rozsah strán.
 7. Skontrolujte vodoznak v table s ukážkou dialógového okna Pridať vodoznak a ak ste spokojný s výsledkom, kliknite na Uložiť a pridať.

Do toho istého dokumentu môžete pridať viac rôznych vodoznakov.

Ak chcete z dokumentu odstrániť vodoznaky, kliknite na  a potom kliknite na položku Odstrániť vodoznak .

Týmto príkazom odstránite z dokumentu všetky vodoznaky.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.