Pridávanie textu do dokumentu PDF

Program PDF Editor umožňuje pridať blok textu do ľubovoľného typu dokumentu PDF bez jeho konverzie do upraviteľného formátu.

  1. V paneli nástrojov Nástroje PDF kliknite na .
    Pod panelom nástrojov Nástroje PDF sa zobrazí panel nástrojov s nástrojmi na úpravu textu.
  2. Kliknite na miesto, kde chcete pridať text. Potiahnutím ukazovateľa myši bez uvoľnenia tlačidla myši môžete zmeniť veľkosť bloku textu.
  3. Zadajte text. Môžete vybrať typ písma, veľkosť písma a farbu písma.
  4. Podľa potreby zmeňte veľkosť bloku textu.
  5. Ak chcete okolo bloku textu nakresliť orámovanie, vyberte farbu a hrúbku orámovania.
  6. Môžete tiež zmeniť farbu pozadia bloku textu alebo môžete použiť možnosť Zistiť farbu pozadia, ak chcete použiť farbu pozadia strany.
    Predvolene sa použije priehľadné pozadie.

Program PDF Editor môžete použiť na vyplnenie formulárov, ktoré nemajú interaktívne polia. Spravíte to jednoduchým zadaním textu do formulára pomocou nástroja Textové políčko.

Keď pridáte blok textu, v table Komentáre sa zobrazí nový komentár obsahujúci text z bloku. Stav komentára môžete zmeniť rovnakým spôsobom, ako sa mení stav anotácie. Pozrite tiež: Spolupráca na dokumentoch PDF.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.