Skenovanie do súboru PDF

Pomocou úlohy Skenovať do súboru PDF v okne Nová úloha môžete vytvoriť súbory PDF zo snímok získaných zo skenera alebo digitálneho fotoaparátu.

 1. Otvorte okno Nová úloha, vybertekartu Skenovať a kliknite na Skenovať do súboru PDF.
 2. Vyberte zariadenie a zadajte nastavenia skenovania.
 3. Kliknite na tlačidlo Ukážka alebo kliknite hocikde v oblasti snímky.
 4. Skontrolujte snímku. Ak nie ste spokojní s kvalitou snímky, zmeňte nastavenia skenovania a opäť kliknite na tlačidlo Ukážka.
 5. Zadajte nastavenia konverzie. Tieto nastavenia určujú vzhľad a vlastnosti výstupného dokumentu.
  1. Kvalita obrazu Táto možnosť určuje kvalitu snímok a obrázkov, čo má vplyv na veľkosť výsledného výstupného súboru. K dispozícii sú nasledujúce nastavenia kvality:
   • Najlepšia kvalita
    Túto možnosť vyberte, ak chcete zachovať kvalitu obrázkov a snímky strany. Zachová sa pôvodné rozlíšenie.
   • Vyvážené
    Túto možnosť vyberte, ak chcete zmenšiť veľkosť výstupného súboru PDF bez príliš veľkej straty kvality obrázkov.
   • Kompaktná veľkosť
    Túto možnosť vyberte, ak chcete získať súbor PDF s malou veľkosťou. Zníži sa tak kvalita obrázkov.
   • Vlastné...
    Túto možnosť vyberte, ak chcete prispôsobiť ukladanie obrázkov. V dialógovom okne Vlastné nastavenia určte požadované hodnoty a kliknite na OK.
  2. Vytvoriť dokumenty PDF/A
   Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť dokument kompatibilný s formátom PDF/A.
  3. Použiť kompresiu MRC
   Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť kompresiu pre obsah zmiešaného rastra (angl. Mixed Raster Content, MRC) na zmenšenie veľkosti súboru bez pozorovateľnej straty kvality obrázkov.
  4. Rozpoznať text na snímkach
   Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby sa OCR spustilo automaticky.
  5. Jazyky OCR
   Túto možnosť použite na zadanie jazykov dokumentu. Pozrite tiež: Jazyky rozpoznávania.
  6. Nastavenia predbežného spracovania snímky...
   Túto možnosť použite, ak chcete zadať nastavenia predbežného spracovania snímok, ako je detekcia orientácie strán a nastavenia automatického predbežného spracovania. Tieto nastavenia môžu výrazne vylepšiť zdrojové snímky, čo povedie k väčšej presnosti OCR. Pozrite tiež: Možnosti spracovania snímky.
  7. Ďalšie možnosti...
   Otvorí sekciu PDF dialógového Nastavenia formátu okna Možnosti, v ktorej môžete špecifikovať ďalšie nastavenia (toto dialógové okno môžete tiež otvoriť kliknutím na Možnosti... v ponuke Nástroje).
 6. Kliknite na Skenovať do súboru PDF.
 7. Zobrazí sa dialógové okno s indikátorom priebehu a tipmi.
 8. Po naskenovaní strany sa zobrazí dialógové okno s požiadavkou na zadanie toho, čo sa má urobiť v ďalšom kroku.
  Kliknite na Skenovať znovu na skenovanie ďalších strán s aktuálnymi nastaveniami alebo kliknite na Ukončiť skenovanie na zatvorenie dialógového okna.
 9. Po dokončení skenovania sa naskenované snímky spracujú pomocou vami špecifikovaných nastavení, prevedú sa na súbor PDF a otvoria sa v programe OCR Editor.
 10. Zadajte priečinok, do ktorého chcete uložiť výsledný súbor PDF.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.