Skenovanie do iných formátov

Pomocou úlohy Skenovať do iných formátov v okne Nová úloha môžete vytvoriť dokumenty v populárnych formátoch (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, and *.djvu) zo snímok získaných zo skenera alebo digitálneho fotoaparátu.

 1. Otvorte okno Nová úloha, vybertekartu Skenovať a kliknite na úlohu Skenovať do iných formátov.
 2. Vyberte zariadenie a zadajte nastavenia skenovania.
 3. Kliknite na tlačidlo Ukážka alebo kliknite hocikde v oblasti snímky.
 4. Skontrolujte snímku. Ak nie ste spokojní s kvalitou snímky, zmeňte nastavenia skenovania a opäť kliknite na tlačidlo Ukážka.
 5. Zadajte nastavenia konverzie. Tieto nastavenia určujú vzhľad a vlastnosti výstupného dokumentu.
  1. Zvoľte výstupný formát
   Túto možnosť použite na výber požadovaného formátu výstupného súboru.
  2. Jazyky OCR
   Vyberte jazyk(y) dokumentu. Pozrite tiež: Jazyky rozpoznávania.
  3. Nastavenia predbežného spracovania snímky...
   Zadajte nastavenia predbežného spracovania snímok, ako je detekcia orientácie strán a nastavenia automatického predbežného spracovania. Tieto nastavenia môžu výrazne vylepšiť zdrojové snímky, čo povedie k väčšej presnosti OCR. Pozrite tiež: Možnosti spracovania snímky.  
  4. Ďalšie možnosti...
   Otvorí časť s nastaveniami vybraného formátu na karte Nastavenia formátu dialógového okna Možnosti, v ktorej môžete špecifikovať ďalšie nastavenia (toto dialógové okno môžete tiež otvoriť kliknutím na Možnosti... v ponuke Nástroje).
 6. Kliknite na Skenovať do <format>.
 7. Zobrazí sa dialógové okno s indikátorom priebehu a tipmi.
 8. Po naskenovaní strany sa zobrazí dialógové okno s požiadavkou na zadanie toho, čo sa má urobiť v ďalšom kroku.
  Kliknite na Skenovať znovu na skenovanie ďalších strán s aktuálnymi nastaveniami alebo kliknite na Ukončiť skenovanie na zatvorenie dialógového okna.
 9. Zadajte priečinok, do ktorého chcete uložiť svoj výstupný súbor.

Po dokončení úlohy sa vo vami zadanom priečinku vytvoria výsledné súbory v zadanom formáte. Všetky snímky dokumentu sa tiež otvoria v programe OCR Editor.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.