Odoslanie vysledkov rozpoznavania OCR e-mailom

Z programu ABBYY FineReader môžete odoslať výsledky rozpoznávania e-mailom v ľubovoľnom podporovanom formáte okrem HTML.

Ak chcete odoslať dokument e-mailom:

 1. V ponuke Súbor kliknite na možnosť E-mail > Dokument....
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte:
  • formát, v ktorom sa má dokument uložiť
  • niektoré z možností uloženia: uložiť všetky strany do jedného súboru, uložiť každú stranu do samostatného súboru alebo rozdeľovať dokument do súborov podľa prázdnych strán
 3. Kliknite na OK. Vytvorí sa e-mailová správa s pripojeným súborom / súbormi. Určite príjemcu a správu odošlite.

Takisto môžete e-mailom odoslať snímky strán dokumentu.

Ak chcete odoslať snímky strán e-mailom:

 1. V ponuke Súbor kliknite na E-mail > Snímky....
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte:
  • formát, v ktorom sa má dokument uložiť
  • ak chcete odoslať snímky ako viacstranový súbor, použite Odoslať ako jeden súbor so snímkami s viacerými stranami.
 3. Kliknite na OK. Vytvorí sa e-mailová správa s pripojeným súborom, resp. súbormi. Jednoducho určite adresáta a správu odošlite.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.