Pridávanie záložiek

Program PDF Editor umožňuje pridávanie záložiek do dokumentov PDF.

Ak chcete vytvoriť záložku v table Záložky alebo pomocou ponuky skratiek.

 1. Ak chcete vytvoriť záložku v table Záložky:
  1. Kliknite na tlačidlo v ľavej časti vertikálnej lišty alebo kliknite na Zobraziť > Záložky. Otvorí sa tabla Záložky.
  2. Kliknite na a zadajte názov záložky.
  3. Novovytvorená záložka bude predvolene ukazovať na začiatok aktuálnej strany.
 2. Ak chcete vytvoriť záložku pomocou ponuky skratiek:
  1. Vyberte fragment textu, obrázok alebo akékoľvek iné miesto v dokumente, pre ktoré chcete vytvoriť záložku.
  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na výber a kliknite na Pridať záložku... v ponuke skratiek.
  3. V table Záložky zadajte názov záložky.
   Ak vytvoríte záložku pre fragment textu, vybratý text sa použije ako názov záložky.
  4. Novovytvorená záložka bude ukazovať na fragment textu, obrázok alebo iné miesto v dokumente, ktoré ste vybrali.

Ak chcete vybrať iný cieľ záložky, kliknite na Určiť cieľ v ponuke skratiek záložky a potom kliknite na miesto, kde sa má záložka vložiť do dokumentu.

Záložky môžu byť vnorené. Nová záložka bude mať rovnakú úroveň vnorenia ako skôr vybratá záložka. Ak je nová záložka prvou záložkou v dokumente, umiestni sa na koreňovej úrovni.

Prípadne môžete záložku vytvoriť kliknutím na Upraviť > Pridať záložku....

Zmena poradia záložiek…

Premenovanie záložiek…

Odstránenie záložiek…

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.