Запис на резултатите от сравнението

Има два начина за записване на разликите в ABBYY Сравняване на документи:

  1. За да запишете резултатите от сравнението като коментари в анотиран PDF документ, направете едно от следните:
    • Щракнете върху документа, който искате да запишете, и после върху Файл > Затваряне на документа с разлики като PDF....
    • Щракнете върху в лентата с инструменти над документа, който искате да запишете.
  2. За да запишете резултатите от сравнението в таблица в Microsoft Word, направете едно от следните
    • Щракнете върху Файл > Запазване на разликите във файл....
    • Щракнете върху в раздела РАЗЛИЧИЯ.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.