Записване на таблици

ABBYY FineReader позволява да запишете таблици във формати XLS, XLSX и CSV.

XLS и XLSX

За да запишете своя текст в XLS или XLSX:

  • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши като в главната лента с инструменти и изберете Microsoft Excel Workbook. Ако форматът, от който се нуждаете, не е показан в списъка, изберете Запис в други формати... и в отворилия се диалогов прозорец изберете необходимия формат. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като > Microsoft Excel Workbook.

Документът ще бъде записан в зададения от Вас формат. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела XLS(X).

За да запишете само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да запишете, и в контекстното меню щракнете върху Запис като > Microsoft Excel Workbook.

Можете да изберете допълнителни опции за записване в раздела Настройки на формат > XLS(X) на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

CSV

За да запишете текст в CSV:

  • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши като в главната лента с инструменти и изберете CSV документ. Ако форматът, от който се нуждаете, не е показан в списъка, изберете Запис в други формати... и в отворилия се диалогов прозорец изберете необходимия формат. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като > CSV документ.

Документът ще бъде записан в CSV формат. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела CSV tab.

За да запишете само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да запишете, и в контекстното меню щракнете върху Запис като > CSV документ.

Можете да изберете допълнителни опции за записване в раздела Настройки на формат > CSV на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.