Så sparar man redigerbara dokument

I ABBYY FineReader kan du spara OCR-resultat i redigerbara format. Tänk på hur dokumentet ska användas när du väljer format.

DOC(X)/RTF/ODT

Så sparar man text i DOCX/RTF/ODT:

  • Klicka på pilen bredvid Spara som-knappen i huvudverktygsfältet och välj Microsoft Word-dokument, RTF-dokument eller ODT-dokument. Om önskat format inte visas i listan, klicka på Spara i andra format... och välj önskat format i dialogrutan som öppnas. I annat fall kan du klicka på Fil > Spara som och välj önskat format.

Dokumentet kommer att sparas i det format som du angett. För att ändra alternativen för att spara, klicka på Alternativ... knappen i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på DOC(X)/RTF/ODT fliken.

För att endast spara några sidor i dokumentet går du till Sidor panelen och väljer de sidor du vill spara, och klickar sedan i genvägsmenyn på Spara som > Microsoft Word-dokument.RTF-dokument ODT-dokument

Du kan välja ytterligare alternativ för att spara på Formatinställningar > DOC(X) / RTF / ODT fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).

PPTX-

Så sparar man text i PPTX:

  • Klicka på pilen bredvid Spara som-knappen i huvudverktygsfältet och välj Microsoft PowerPoint-presentation. Om önskat format inte visas i listan, klicka på Spara i andra format... och välj önskat format i dialogrutan som öppnas. I annat fall kan du klicka på Fil > Spara som > Microsoft PowerPoint®-presentation.

Dokumentet kommer att sparas i PPTX-format. För att ändra alternativen för att spara, klicka på Alternativ... knappen i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på PPTX-fliken.

För att endast spara några sidor i dokumentet går du till Sidor panelen och väljer de sidor du vill spara, och klickar sedan i genvägsmenyn på Spara som > Microsoft PowerPoint-presentation.

Du kan välja ytterligare alternativ för att spara på Formatinställningar > PPTX fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).

TXT

Så sparar du din text i TXT-format:

  • Klicka på pilen bredvid Spara som-knappen i huvudverktygsfältet och välj TXT-dokument. Om önskat format inte visas i listan, klicka på Spara i andra format... och välj önskat format i dialogrutan som öppnas. I annat fall kan du klicka på Fil > Spara som > TXT-dokument.

Dokumentet kommer att sparas i TXT-format. För att ändra alternativen för att spara, klicka på Alternativ... knappen i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på TXT fliken.

För att endast spara några sidor i dokumentet går du till Sidor panelen och väljer de sidor du vill spara, och klickar sedan i genvägsmenyn på Spara som > Textdokument.

Du kan välja ytterligare alternativ för att spara på Formatinställningar > TXT fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.