Ak vas text obsahuje prilis vela specialnych alebo vzacnych terminov

Program ABBYY FineReader 14 kontroluje rozpoznané slová podľa vnútorného slovníka. Ak text, ktorý chcete rozpoznávať, obsahuje veľa špeciálnych termínov, skratiek a názvov, presnosť rozpoznávania môžete zlepšiť ich pridaním do slovníka.

  1. V ponuke Nástroje kliknite na Zobraziť slovníky....
  2. V dialógovom okne Používateľské slovníky vyberte požadovaný jazyk a kliknite na Zobraziť....
  3. Otvorí sa dialógové okno Slovník. V tomto dialógovom okne napíšte slovo a kliknite na Pridať slovo alebo vyberte slovo a kliknite na Odstrániť.

Ak slovník už obsahuje slovo, ktoré sa pokúšate pridať, zobrazí sa správa konštatujúca, že slovo, ktoré sa pokúšate pridať, už je v slovníku.

Môžete si naimportovať používateľské slovníky vytvorené v predchádzajúcich verziách programu ABBYY FineReader (t. j. verzie 9.0, 10, 11 a 12).

  1. V ponuke Nástroje kliknite na Zobraziť slovníky....
  2. V dialógovom okne Používateľské slovníky vyberte požadovaný jazyk a kliknite na Zobraziť....
  3. Otvorí sa dialógové okno Slovník. V tomto dialógovom okne kliknite na tlačidlo Importovať... a vyberte súbor so slovníkom, ktorý chcete importovať (musí mať príponu *.pmd, *.txt alebo *.dic).

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.