Zapisywanie wyników porównywania

W programie ABBYY Porównaj dokumenty wyniki porównywania można zapisać na dwa sposoby:

  1. Aby zapisać wyniki porównywania w komentarzach w dokumencie PDF z adnotacjami, wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij dokument, który chcesz zapisać, a następnie kliknij Plik > Zapisz dokument z różnicami jako PDF....
    • Kliknij przycisk na pasku narzędzi nad dokumentem, który chcesz zapisać.
  2. Aby zapisać wyniki porównywania w tabeli w dokumencie Microsoft Word, wykonaj jedną z następujących czynności
    • Kliknij Plik > Zapisz różnice do pliku....
    • Kliknij przycisk na zakładce RÓŻNICE .

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.