Групова работа с OCR проекти

ABBYY FineReader предоставя инструменти за работа с документи в мрежа заедно с други потребители. Няколко потребители могат да споделят еднакви потребителски езици и речници, създадени за тези езици.

За да направите потребителски речници и езици достъпни за множество потребители:

 1. Създайте/отворете OCR проект и изберете желаните опции за сканиране и разпознаване за проекта.
 2. Задайте папка, където да се записват потребителските речници. Тази папка трябва да бъде достъпна за всички потребители.
  По подразбиране потребителските речници се записват в %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\14.00\UserDictionaries.
  За да зададете различна папка за потребителските речници:
  1. В раздела Области и текст на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец), щракнете върху бутона Потребителски речници....
  2. В отворилия се диалогов прозорец щракнете върху бутона Преглед... и задайте пътя към папката.
 3. Запишете потребителските модели и езици във файл (*.fbt):
  1. Щракнете върху раздела OCR в диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).
  2. Щракнете върху Записване на шаблони и езици....
  3. В диалоговия прозорец Опции за запис задайте папка, в която ще се съхранява файлът. Тази папка трябва да бъде достъпна за всички потребители.
 4. Сега другите потребители могат да отварят потребителските езици и речници. За да направят това, те трябва да заредят *.fbt файла, който създадохте в стъпка 3, и да укажат пътя до папката с потребителските речници, които създадохте в стъпка 2.
  За да имат достъп до потребителските речници, шаблони и езици, потребителите трябва да имат права за четене/писане за папките, в които те се съхраняват.

За да видите списък с наличните потребителски езици и техните параметри, щракнете върху раздела OCR в диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

Когато потребителски език се използва от няколко потребители, те могат да добавят езици или да изтриват думи от съответния речник, но не могат да променят свойствата на този език.

Когато потребителският речник се редактира от потребител, другите потребители могат да го използват за разпознаване и проверка на правопис, но не могат да добавят или изтриват думи.

Всяка промяна, която потребителят направи в потребителския речник, става налична за всички потребители, които са избрали папката, в която е записан речникът. За да влязат в сила промените, потребителите трябва да рестартират ABBYY FineReader.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.