Попълване на формуляри

Редакторът за PDF Ви дава възможност да попълвате, преглеждате, записвате и отпечатвате интерактивни формуляри.

1. Ако документът съдържа формуляр, се появява следното съобщение:

Можете да забраните маркирането на полето, като изчистите отметката  Осветяване на полета в това съобщение.
Ако няма маркирани полета в PDF формуляр, пак можете да попълните формуляра, като използвате инструмента Текстово поле.
Вижте също: Добавяне на текст към PDF документ.

2. За да попълните формуляр, изберете стойностите от падащите списъци или въведете текст от клавиатурата.


С ABBYY FineReader можете също:

  • Зареждане на данни във формуляр
    Щракнете върху Редактиране > Данни от формуляри > Зареждане на данните от формуляри от файл.... В отворилия се диалогов прозорец изберете *.fdf файла, който съдържа данните, и щракнете върху Отваряне. Формулярът ще се попълни с данните от *.fdf файла.
  • Записване на данни за формуляри
    Щракнете върху Редактиране > Данни от формуляри > Записване на данните от формуляри на файл.... В отворилия се диалогов прозорец задайте име за *.fdf файла и щракнете върху Запис. Данните от формуляра ще се запишат в *.fdf файла, който сте създали.
  • Изчистване на полета във формуляр
    Щракнете върху Редактиране > Данни от формуляри > Възстановяване на формуляр. Всички полета във формуляра ще се изчистят.

Ако в настройките на програмата е забранен JavaScript, някои от елементите в PDF формулярите може да не са налични. Например може да не са налични проверки на формата на данните.  Можете да разрешите JavaScript, като щракнете върху Опции > Други > Активиране на JavaScript в PDF документи, отворени в редактора на PDF.

Вижте също: Настройки за защита на PDF.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.