Сравняване на документи

За да сравните две версии на документ, изпълнете следните стъпки:

 1. Стартирайте ABBYY Сравняване на документи.
  Вижте също: Стартиране на ABBYY Сравняване на документи.
 2. Отворете документите в ABBYY Сравняване на документи. Документите трябва да са в един от поддържаните формати.
  За да отворите документ, направете едно от следните:
  • Плъзнете и пуснете документа в една от двете области за преглед.
  • Щракнете някъде в областта за преглед и отидете до местоположението на файла.
  • Щракнете върху в лентата с инструменти в областта за преглед и намерете желания документ.
  • Щракнете върху една от областите за преглед и после щракнете върху Файл > Отваряне на документ....
   Можете да превключвате между области за преглед, като натиснете Ctrl+Tab или Alt+1/Alt+2.
  • ABBYY Сравняване на документи запомня последните сравнявани двойки документи.
  • За да отворите единия от последно сравняваните документи, го изберете от падащия списък в горната част на областта за преглед.
  • За да отворите последно сравнената двойка документи, щракнете върху Файл > Последни сравнения и изберете двойката документи от списъка.
   Можете също да отворите последните сравнени документи от прозореца Нова Задача: щракнете върху разделаСравни и изберете двойката документи от Последни сравнения.
 3. Изберете опцията езика на документите от списъка в раздел СРАВНИ.
 4. Щракнете върху Сравни в раздела СРАВНЯВАНЕ в най-левия панел или щракнете върху командата Сравняване на документи в менюто Сравняване.
  Ще се покаже прозорец, който показва лента на напредъка, съвети за сравнение и предупреждения.
 5. Прегледайте откритите разлики. Можете да:
  • прегледате списък с разликите в раздел РАЗЛИЧИЯ в най-десния панел или да
  • прегледате подчертаните разлики в документите.
 6. Запишете резултата от сравнението. Това може да стане по два начина:
  • Запишете коментирания PDF файл, като разликите са в коментарите. За целта щракнете върху инструмента в областта на документа, който искате да запишете. Документът ще бъде записан като PDF файл, а всички разлики спрямо другия документ ще бъдат подчертани и коментирани.
  • Запишете Microsoft Word документ, който съдържа списък с всички разлики между документите. За целта щракнете върху инструмента в раздела РАЗЛИЧИЯ в най-десния панел.

Вижте също: Преглед на резултатите от сравнението, Запис на резултатите от сравнението.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.