Textový podpis

Program PDF Editor umožňuje pridávanie textových podpisov do dokumentov PDF.

 1. V paneli nástrojov Nástroje PDF kliknite na > Vytvoriť textový podpis....
  Ak ste už vytvorili textové podpisy, vyberte podpis zo zoznamu dostupných podpisov. Môžete tiež kliknúť na Iný podpis > Vytvoriť textový podpis....
 2. V dialógovom okne Vytvoriť textový podpis, ktoré sa otvorí, zadajte text podpisu.
 3. Podľa potreby zmeňte štýl podpisu.
 4. Kliknite na Uložiť.
 5. Umiestnite podpis na miesto, kde sa má na strane zobrazovať.
 6. Môžete zmeniť veľkosť podpisu, otočiť ho alebo ho presunúť na iné miesto v dokumente.

V dôsledku toho sa textový podpis zobrazí v dokumente.

Úprava podpisov

 1. V paneli nástrojov Nástroje PDF kliknite na > Iný podpis > Spravovať podpisy....
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte podpis a kliknite na Upraviť....
  Môžete upravovať ako textové aj obrázkové podpisy.
 3. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zmeňte parametre podpisu a kliknite na Uložiť.
  Ak chcete pridať upravený podpis do dokumentu, kliknite na Použiť a umiestnite podpis na miesto, kde sa má na strane zobrazovať.

Odstránenie podpisov

Odstránenie podpisu:

 • Vyberte podpis v dokumente a stlačte kláves Del alebo
 • Kliknite pravým tlačidlom myši na podpis v dokumente a kliknite na Odstrániť v ponuke skratiek.

Odstránenie podpisu zo zoznamu dostupných podpisov:

 1. V paneli nástrojov Nástroje PDF kliknite na > Iný podpis > Spravovať podpisy....
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte podpis, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na Odstrániť.
  Môžete odstrániť textové aj obrázkové podpisy.

Do dokumentu môžete pridať viac ako jeden podpis.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.