Inštalácia a spustenie programu ABBYY FineReader

Inštalácia programu ABBYY FineReader na jednom počítači

  1. Dvakrát kliknite na súbor Setup.exe na inštalačnom disku alebo inom distribučnom médiu.
  2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke v sprievodcovi inštaláciou.

Nasadenie programu ABBYY FineReader 14 v sieti LAN

Program ABBYY FineReader je možné nainštalovať a používať v lokálnej sieti LAN*. Metódy automatizovanej inštalácie vám umožnia nainštalovať program ABBYY FineReader do vašej lokálnej siete rýchlo a flexibilne, nakoľko nemusíte program ručne inštalovať na každej pracovnej stanici.

Inštalácia pozostáva z dvoch etáp. Program sa najskôr nainštaluje na server. Program sa zo servera môže inštalovať na pracovné stanice jedným zo štyroch spôsobov:

  • Pomocou služby Active Directory
  • Pomocou služby Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  • Z príkazového riadka
  • Manuálne v interaktívnom režime

Ďalšie informácie o inštalácii programu ABBYY FineReader na pracovné stanice, používaní správcu licencií a práci s programom v lokálnej sieti nájdete v Príručke správcu systému.

Stiahnuť Príručku správcu systému

Spustenie programu ABBYY FineReader

Spustenie programu ABBYY FineReader 14:

  • Kliknite na tlačidlo Štart v operačnom systéme Windows a kliknite na Všetky programy > ABBYY FineReader 14 (v operačnom systéme Windows 10 kliknite na Štart > Všetky programy a potom kliknite na ABBYY FineReader 14).
  • Prípadne kliknite pravým tlačidlom myši na súbor dokumentu v programe Windows Prieskumník (musí byť v jednom z podporovaných formátov) a potom kliknite na Upraviť pomocou programu ABBYY FineReader 14 alebo Konvertovať pomocou programu ABBYY FineReader 14 a vyberte jeden z príkazov na konverziu.

* Táto funkcia nie je dostupná v niektorých edíciách programu ABBYY FineReader 14. Pozrite tiež: Na stránke programu FineReader webovej lokality spoločnosti ABBYY (http://www.ABBYY.com/FineReader/) nájdete zoznam edícií a ich funkcií.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.