Konwersja zaawansowana

Program ABBYY FineReader zawiera edytor OCR zapewniający zaawansowanie funkcje odczytu OCR oraz konwersji. Za pomocą edytora OCR można sprawdzać obszary rozpoznawania i weryfikować rozpoznany tekst, wstępnie przetwarzać obrazy w celu poprawienia dokładności OCR i dużo więcej.

Edytor ten oferuje również szeroki zakres narzędzi do precyzowania odczytu OCR i konwersji tak, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. Można na przykład edytować obszary rozpoznawania, sprawdzać rozpoznany tekst i nauczyć program ABBYY FineReader rozpoznawać niestandardowe znaki i czcionki.

 1. Edytor OCR można uruchomić na kilka sposobów:
  • Otwórz okno Nowe zadanie klikając Plik > Nowe zadanie, wybierz Otwórz i kliknij zadanie Otwórz w edytorze OCR.
  • Otwórz okno Nowe zadanie i kliknij Narzędzia > Edytor OCR.
  • Otwórz okno Nowe zadanie i kliknij Plik > Otwórz w edytorze OCR....
 2. W oknie Otwórz obraz wybierz pliki, które chcesz otworzyć.
  Jeśli korzystasz z ustawień domyślnych, program ABBYY FineReader automatycznie analizuje i rozpoznaje otwarte pliki. Możesz zmienić te ustawienia w zakładce Przetwarzanie obrazów okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć to okno dialogowe).
 3. Po otwarciu dokumentu jego obraz zostanie wyświetlony w oknie Obraz, a obszary tekstu, grafiki, tabel oraz kodów kreskowych będą oznaczone na obrazie. Sprawdź czy te obszary zostały prawidłowo rozpoznane i

  edytuj je w razie konieczności.

 1. W przypadku wprowadzenia zmian w obszarach, kliknij przycisk Rozpoznaj na głównym pasku narzędzi, aby ponownie rozpoznać dokument.
 2. Sprawdź rozpoznany tekst w oknie Tekst i popraw go w razie konieczności.
 3. Zapisz rozpoznany dokument. Możesz wybrać format zapisania dokumentu z listy rozwijanej przycisku Zapisz/Wyślij na głównym pasku narzędzi (kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku, aby rozwinąć listę).

W celu zapoznania się z dalszymi informacjami dotyczącymi edytora OCR i jego możliwości, należy odnieść się do rozdziału Praca z edytorem OCR.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.