Praca z grupami projektów OCR

Program ABBYY FineReader zawiera narzędzia do wspólnej pracy z dokumentami przez sieć. Wielu użytkowników może używać tych samych języków i słowników utworzonych dla tych języków.

Aby udostępnić słowniki i języki użytkownika wielu użytkownikom:

 1. Utwórz/otwórz projekt OCR i wybierz żądane opcje skanowania i rozpoznawania OCR.
 2. Wskaż folder, w którym mają być przechowywane słowniki użytkownika. Folder ten powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników.
  Domyślnie słowniki użytkownika znajdują się w folderze %Profilużytkownika%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\14.00\UserDictionaries.
  Aby wskazać inny folder dla słowników użytkownika:
  1. Na karcie Obszary i tekst okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje..., aby otworzyć to okno dialogowe), kliknij przycisk Słowniki użytkownika....
  2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte kliknij Przeglądaj... przycisk i wskaż ścieżkę do folderu.
 3. Zapisz wzorce i języki użytkownika do pliku (*.fbt):
  1. Kliknij OCR kartę w oknie dialogowym Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć to okno dialogowe).
  2. Kliknij Zapisz wzorce i języki użytkownika....
  3. W oknie dialogowym Zapisz opcje określ folder, w którym plik będzie przechowywany. Folder ten powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników.
 4. Od tej pory inni użytkownicy będą mieli dostęp do języków i słowników użytkownika. Aby go uzyskać, muszą załadować plik *.fbt utworzony w kroku 3 i podać ścieżkę do folderu ze słownikami użytkownika utworzonymi w kroku 2.
  W celu uzyskania dostępu do słowników, wzorców oraz języków użytkownika, użytkownicy muszą posiadać prawa do odczytu oraz zapisu w folderze, w którym przechowywane są odpowiednie pliki.

Listę dostępnych języków użytkownika i ich właściwości można sprawdzić, klikając OCR kartę w oknie dialogowym Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć to okno dialogowe).

Jeśli kilku użytkowników korzysta z języka użytkownika, mogą oni dodawać lub usuwać słowa do/z odpowiedniego słownika, lecz nie mogą zmieniać właściwości danego języka.

Gdy słownik jest edytowany przez jakiegoś użytkownika, pozostali użytkownicy mogą go używać do wykonywania OCR oraz sprawdzania pisowni, ale nie mogą dodawać ani usuwać słów.

Wszystkie zmiany dokonane w słowniku przez użytkownika będą dostępne dla wszystkich użytkowników, którzy wybrali folder, w którym przechowywany jest określony słownik. W celu zastosowania zmian konieczne jest ponowne uruchomienie programu ABBYY FineReader.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.