Wypełnianie formularzy

Za pomocą Edytora PDF można przeglądać, wypełniać, zapisywać i drukować interaktywne formularze.

 1. Jeśli dokument zawiera formularz, program wyświetla następującą wiadomość:

  Zaznaczanie pól można wyłączyć, usuwając zaznaczenie pola wyboru Wyróżnij pola w tej wiadomości.
  Jeśli w formularzu PDF nie jest zaznaczone żadne pole, to i tak można go wypełnić za pomocą narzędzia Pole tekstowe.
  Zobacz również: Dodawanie tekstu do dokumentu PDF.
 2. Aby wypełnić formularz, wybierz wartości z list rozwijanych lub wpisz tekst za pomocą klawiatury.


Za pomocą programu ABBYY FineReader można także:

 • Załadować dane do formularza
  Kliknij Edytuj > Utwórz dane > Wczytaj dane formularza z pliku.... W otwartym oknie dialogowym wybierz plik *.fdf zawierający dane i kliknij Otwórz. Formularz zostanie wypełniony danymi z pliku *.fdf.
 • Zapisać dane formularza
  Kliknij Edytuj > Utwórz dane > Zapisz dane formularza do pliku.... W otwartym oknie dialogowym wpisz nazwę swojego pliku *.fdf i kliknij Zapisz. Dane z formularza zostaną zapisane w utworzonym pliku *.fdf.
 • Kasowanie zawartości pól formularza
  Kliknij Edytuj > Utwórz dane > Resetuj formularz. Wszystkie pola formularza zostaną wyczyszczone.

Jeśli w ustawieniach programu zostanie wyłączona obsługa języka JavaScript, niektóre elementy formularzy PDF mogą nie działać. Mogą na przykład nie działać testy formatu danych. JavaScript można włączyć, klikając Opcje > Inne > Włącz JavaScript w dokumentach PDF otwartych w edytorze PDF.

Zobacz również: Funkcje bezpieczeństwa dokumentów PDF.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.