Porównywanie dokumentów

Aby porównać dwie wersje dokumentu, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom program ABBYY Porównaj dokumenty.
  Zobacz również: Uruchamianie programu ABBYY Porównaj dokumenty.
 2. Otwórz dokumenty w programie ABBYY Porównaj dokumenty. Dokumenty muszą być w jednym z obsługiwanych formatów.
  Aby otworzyć dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij dokument na jeden z dwóch obszarów wyświetlania.
  • Kliknij gdziekolwiek w obszarze wyświetlania i poszukaj pliku.
  • Kliknij przycisk na pasku narzędzi obszaru wyświetlania i poszukaj potrzebnego dokumentu.
  • Kliknij jeden z obszarów wyświetlania, a następnie kliknij Plik > Otwórz dokument....
   Między obszarami wyświetlania można się przełączać, naciskając klawisze Ctrl+Tab lub Alt+1/Alt+2.
  • Program ABBYY Porównaj dokumenty pamięta ostatnio porównywane pary dokumentów.
  • Aby otworzyć jeden z ostatnio porównywanych dokumentów, wybierz go na liście rozwijanej u góry obszaru wyświetlania.
  • Aby otworzyć ostatnio porównywaną parę dokumentów, kliknij Plik > Ostatnio porównywane i wybierz parę dokumentów z listy.
   Parę ostatnio porównywanych dokumentów można też otworzyć w oknie Nowe zadanie: kliknij zakładkę Porównaj i wybierz parę dokumentów w sekcji Najnowsze porównania.
 3. Wybierz język dokumentów z listy znajdującej się na zakładce PORÓWNAJ.
 4. Kliknij przycisk Porównaj na zakładce PORÓWNAJ w okienku po prawej stronie lub kliknij polecenie Porównaj dokumenty w menu Porównaj.
  Zostanie wyświetlone okno zawierające pasek postępu oraz rady na temat porównywania i ostrzeżenia.
 5. Przejrzyj wykryte różnice. Można:
  • wyświetlić listę różnic na RÓŻNICE zakładce okienka z prawej strony lub
  • wyświetlić zaznaczone różnice w dokumentach.
 6. Zapisywanie wyników porównywania. Można to zrobić na dwa sposoby:
  • Zapisując plik PDF z różnicami opisanymi w komentarzach. W tym celu kliknij przycisk w obszarze dokumentu, który chcesz zapisać. Dokument ten zostanie zapisany jako plik PDF, a wszystkie różnice w porównaniu z drugim dokumentem będą wyróżnione i oznaczone komentarzami.
  • Zapisując dokument programu Microsoft Word zawierający listę wszystkich różnic między dokumentami. W tym celu kliknij przycisk na zakładce RÓŻNICE w okienku po prawej stronie.

Zobacz również: Wyświetlanie wyników porównywania, Zapisywanie wyników porównywania.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.