Teknisk support

Om du har frågor om hur man använder ABBYY FineReader ber vi dig läsa igenom dokumentationen som du har (användarhandboken och hjälpen) innan du kontaktar vår tekniska support. Du kan också läsa svaren på vanliga frågor i ABBYY:s kunskapsbas.

Kontakta ABBYY:s tekniska support om du inte hittar svaret på din fråga i produktdokumentationen eller i kunskapsbasen. Du kan skapa ett nytt supportärende med hjälp av webbformuläret på http://onlinesupport.abbyy.com.

Bifoga en rapportfil från ditt system till ditt supportärende om det uppstår ett tekniskt problem. Klicka på Hjälp > Om... > Systeminfo... > Spara... för att generera en systemrapport.

Ta med följande information i ditt support ärende om du inte kan generera en systemrapport:

  • Ditt exemplars serienummer eller Support-ID (klicka på Hjälp > Om... > Licensinfo för att ta fram serienumret på ditt exemplar av produkten).
  • Versionsnumret på ditt exemplar (klicka på Hjälp > Om... för att ta fram versionsnumret på ditt exemplar av produkten).
  • Din Windows-version.
  • All annan information du tycker är relevant.

Innan du kontaktar ABBYY:s tekniska support ska du installera de senaste uppdateringarna för din version av ABBYY FineReader. För att kontrollera om det finns några nya uppdateringar, klicka på Hjälp > Sök efter uppdateringar.

Teknisk support är endast tillgänglig för registrerade användare på villkor av produktlivscykeln och policyn för teknisk support. För att registrera ditt exemplar av produkten går du in på den här sidan på ABYYY:s webbplats. Du kan också klicka på Hjälp > Registrera... i produkten.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.