Przeglądanie dokumentów PDF

W Edytorze PDF można przeglądać i przeszukiwać dokumenty PDF oraz kopiować znajdujące się w nich tekst, obrazy i tabele.

Aby otworzyć dokument PDF w Edytorze PDF:

  • Otwórz okno Nowe zadanie kliknij zakładkęOtwórz i kliknij zadanie Otwórz dokument PDF.
  • Otwórz okno Nowe zadanie i kliknij Plik > Otwórz dokument PDF....

Dokument zostanie otwarty w edytorze PDF.

Aby dostosować sposób wyświetlania dokumentu, skorzystaj z poniższych ustawień.

  • Tryby widoku zmieniają sposób wyświetlania i przewijania stron.
    Zobacz również: Tryby widoku.
  • Za pomocą funkcji regulacji powiększenia można przybliżać i oddalać dokument.
  • Rozmiar rzeczywisty wyświetla dokument w skali 100%.
  • Dopasuj do szerokości zmienia skalę prezentacji dokumentu tak, aby miał taką samą szerokość, jak ekran.
  • Cała strona zmienia skalę prezentacji dokumentu tak, aby miał taką samą wysokość, jak ekran.
  • Pomniejsz/Powiększ umożliwia ręczne ustawienie skali.

Aby wyświetlić lub ukryć pasek z narzędziami PDF, kliknij przycisk Narzędzia PDF na głównym pasku narzędzi.

Spis treści rozdziału

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.