Записване на електронни книги

ABBYY FineReader 14 ABBYY FineReader позволява да сканирате хартиени книги и да ги конвертирате във формати EPUB, FB2 и DjVu. Ще можете да четете получените електронни книги на таблети (включително iPad) и други мобилни устройства, както и да ги качвате в профила си на Kindle.com.

Можете да запишете електронна книга и в HTML формат. За подробности вижте Записване в HTML.

Записване в FB2 или EPUB

За да запишете своя текст в FB2 или EPUB:

  • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши като в главната лента с инструменти и изберете FB2 документ или EPUB документ. Ако форматът, от който се нуждаете, не е показан в списъка, щракнете върху Запис в други формати... и изберете необходимия формат. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като > FB2 документ (или EPUB® документ).

Документът ще бъде записан в зададения от Вас формат. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела EPUB/FB2.

За да запишете само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да запишете, и в контекстното меню щракнете върху Запис като > Electronic Publication (EPUB) (или FictionBook (FB2)).

Можете да изберете допълнителни опции за записване в раздела Настройки на формат > EPUB / FB2 на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

Записване в DjVu

За да запишете своя текст в DjVu:

  • Щракнете върху стрелката до бутона „Запиши като“ в главната лента с инструменти и изберете DjVu документ. Ако форматът, от който се нуждаете, не е показан в списъка, изберете Запис в други формати... и в отворилия се диалогов прозорец изберете необходимия формат. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като >DjVu документ.

Документът ще бъде записан в зададения от Вас формат. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела DjVu.

За да запишете само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да запишете, и в контекстното меню щракнете върху Запис като > DjVu документ.

Можете да изберете допълнителни опции за записване в раздела Настройки на формат > DjVu на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.