Så sparar man tabeller

I ABBYY FineReader kan du spara tabeller i XLS-, XLSX- och CSV-format.

XLS och XLSX

Så sparar du din text i XLS eller XLSX:

  • Klicka på pilen bredvid Spara som-knappen i huvudverktygsfältet och välj Microsoft Excel-kalkylblad. Om önskat format inte visas i listan, klicka på Spara i andra format... och välj önskat format i dialogrutan som öppnas. I annat fall kan du klicka på Fil > Spara som > Microsoft Excel-arbetsbok.

Dokumentet kommer att sparas i det format som du angett. För att ändra alternativen för att spara, klicka på Alternativ... knappen i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på XLS(X) fliken.

För att endast spara några sidor i dokumentet går du till Sidor panelen och väljer de sidor du vill spara, och klickar sedan i genvägsmenyn på Spara som > Microsoft Excel-arbetsbok.

Du kan välja ytterligare alternativ för att spara på Formatinställningar > XLS(X) fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).

CSV

För att spara text i CSV:

  • Klicka på pilen bredvid Spara som-knappen i huvudverktygsfältet och välj CSV-dokument. Om önskat format inte visas i listan, klicka på Spara i andra format... och välj önskat format i dialogrutan som öppnas. I annat fall kan du klicka på Fil > Spara som > CSV-dokument.

Dokumentet kommer sparas i CSV-format. För att ändra alternativen för att spara, klicka på Alternativ... knappen i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på CSV fliken.

För att endast spara några sidor i dokumentet går du till Sidor panelen och väljer de sidor du vill spara, och klickar sedan i genvägsmenyn på Spara som > CSV-dokument.

Du kan välja ytterligare alternativ för att spara på Formatinställningar > CSV fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.