Zapisywanie książek elektronicznych

ABBYY FineReader 14 umożliwia skanowanie książek papierowych i konwertowanie ich do formatów EPUB, FB2 i DjVu. Otrzymane książki można odczytać na tabletach (w tym iPadach) oraz na innych urządzeniach przenośnych, a także wysłać na swoje konto Kindle.com.

Książkę elektroniczną można też zapisać w formacie HTML. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie Zapisywanie w formacie HTML.

Zapisywanie w formacie FB2 lub EPUB

Aby zapisać tekst w formacie FB2 lub EPUB:

  • Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz jako na głównym pasku narzędzi i wybierz Dokument FB2 lub Dokument EPUB. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, kliknij Zapisz w innych formatach... i wybierz żądany format. Ewentualnie kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument FB2 (lub Dokument EPUB®).

Dokument zostanie zapisany w podanym formacie. Aby zmienić opcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz żądane opcje zapisywania w zakładce EPUB/FB2.

Aby zapisać tylko niektóre strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, które chcesz zapisać, a następnie w menu skrótów kliknij Zapisz jako > Electronic Publication (EPUB) (lub FictionBook (FB2)).

Można też wybrać dodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastavení formátu > EPUB / FB2 okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć to okno dialogowe).

Zapisywanie w formacie DjVu

Aby zapisać tekst w formacie DjVu:

  • Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz jako na głównym pasku narzędzi i wybierz Dokument DjVu. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, wybierz Zapisz w innych formatach... i w oknie dialogowym, które zostanie otwarte, wybierz żądany format. Ewentualnie kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument DjVu.

Dokument zostanie zapisany w podanym formacie. Aby zmienić opcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz żądane opcje zapisywania w zakładce DjVu zakładce.

Aby zapisać tylko niektóre strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, które chcesz zapisać, a następnie w menu skrótów kliknij Zapisz jako > Dokument DjVu.

Można też wybrać dodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastavení formátu > DjVu okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć to okno dialogowe).

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.