Spara resultat från jämförelser

Det finns två sätt att spara skillnader i ABBYY Jämför dokument:

  1. Gör följande för att spara resultaten från jämförelsen som kommentarer i ett annoterat PDF-dokument:
    • Klicka på dokumentet du vill spara och sedan på Fil > Spara dokument med skillnader som PDF....
    • Klicka på knappen på verktygsfältet ovanför dokumentet du vill spara.
  2. Gör ett av följande för att spara resultaten från jämförelsen i en tabell i Microsoft Word
    • Klicka på Fil > Spara skillader till fil....
    • Klicka på i verktygsfältet SKILLNADER.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.