Zapisywanie w formacie PDF/A

W Edytorze PDF można zapisywać dokumenty w formacie PDF/A przeznaczonym do długotrwałego przechowywania.

Dokumenty PDF/A zawierają wszystkie informacje potrzebne do ich poprawnego wyświetlania:

 • Wszystkie czcionki są osadzone w dokumencie (z wyjątkiem tekstu niewidocznego).
 • Używane są tylko czcionki, które można osadzać w dokumentach.
 • Kolory są wyświetlane poprawnie niezależnie od urządzenia.
 • Metadane dokumentu spełniają wymagania odpowiednich norm.

Następujące typy treści nie są obsługiwane:

 • audio, wideo i obiekty 3D
 • skrypty
 • szyfrowanie
 • odnośniki do treści zewnętrznej
 • treść chroniona prawem autorskim (np. LZW).

Aby zapisać dokument w formacie PDF/A:

 1. Kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument PDF.... Ewentualnie kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi i kliknij opcję Dokument PDF....
 2. W otwartym oknie dialogowym podaj nazwę i lokalizację swojego dokumentu.
 3. Wybierz Utwórz dokument PDF/A i wybierz wersję formatu PDF/A z listy rozwijanej.
 4. Kliknij Zapisz.

Dokumenty zgodne z formatem PDF/A można tworzyć z różnych formatów. Zobacz również: Tworzenie dokumentów PDF.

Wersje formatu PDF/A

PDF/A-1

PDF/A-2 PDF/A-3
B, A B, A, U B, A, U
 • 2005: PDF/A-1 bazuje na formacie PDF 1.4 i obsługuje następujące funkcje:
  • A — dostępny — dodatkowe wymogi dotyczące dokumentu (znaczniki)
  • B — podstawowy — podstawowy poziom zgodności

ISO 19005-1:2005 (Cor 1: 2007, Cor 2: 2011).

 • 2011: PDF/A-2 bazuje na formacie PDF 1.7 i obsługuje dodatkowe funkcje:
  • U — Unicode
  • kompresja JPEG2000
  • przezroczystość
  • załączniki PDF/A
  • podpisy cyfrowe

ISO 19005-2:2011.

 • 2012: PDF/A-3 obsługuje dodatkowe funkcje:
  • załączniki plikowe w dowolnym formacie

ISO 19005-3:2012.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.