Запис в PDF/A

Редакторът за PDF Ви позволява да записвате документи в PDF/A – формат, предназначен за продължително съхранение.

PDF/A документите съдържат цялата информация, необходима за правилното им показване:

 • Всички шрифтове са вградени в документа (с изключение на тези за невидимия текст).
 • Използват се само шрифтове, които могат да бъдат вградени.
 • Цветовете се показват правилно независимо от устройството.
 • Използваните в документа метаданни са съвместими с приложимите стандарти.

Не се поддържа следното:

 • аудио, видео и 3D обекти
 • скриптове
 • криптиране
 • връзки към външно съдържание
 • съдържание с авторски права (напр. LZW).

За да запишете PDF документ в PDF/A:

 1. Щракнете върху Файл > Записване като > PDF документ.... Или щракнете върху бутона в главната лента с инструменти и после щракнете върху PDF документ....
 2. В отворилия се диалогов прозорец задайте име и местоположение на документа.
 3. Изберете Създаване на PDF/A и после изберете PDF/A версия от падащия списък.
 4. Щракнете върху Запис.

Можете да създадете съвместими с PDF/A документи от различни формати. Вижте също: Създаване на PDF документи.

PDF/A версии

PDF/A-1

PDF/A-2 PDF/A-3
B, A B, A, U B, A, U
 • 2005: PDF/A-1 е базирана на PDF 1.4 и поддържа следните функции:
  • Лента с инструменти – достъпна – допълнителни изисквания към документа (етикети)
  • B – основна – основно ниво на съвместимост

ISO 19005-1:2005 (Cor 1: 2007, Cor 2: 2011).

 • 2011: PDF/A-2 е базирана на PDF 1.7 и поддържа допълнителни функции:
  • U - Unicode
  • JPEG2000 компресия
  • прозрачност
  • PDF/A прикачени файлове
  • цифрови подписи

ISO 19005-2:2011.

 • 2012: PDF/A-3 поддържа допълнителни функции:
  • прикачени файлове във всеки формат

ISO 19005-3:2012.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.