Интерфейс на редактора за OCR

Прозорецът на редактора за OCR показва текущия Ви OCR проект. За повече информация за работата с OCR проекти вижте OCR проекти.

 • Панелът Страници показва страниците, съдържащи се в OCR проекта. Налични са два режима на изглед на страниците: миниатюри (показани отгоре) и детайли, в който е показан списък със страници на документа и свойствата им. За да превключвате между изгледите, щракнете с десния бутон на мишката където и да е в панела Страници и изберете Панел за навигация>Миниатюри или Панел за навигация >Детайли. В противен случай използвайте менютоИзглед в горната част на прозореца на редактора за OCR.
 • В панела Изображение се показва изображението на текущата страница. Тук можете да редактирате областите за разпознаване и да променяте свойствата им.
 • В панела Текст се показва разпознатият текст. Тук можете да проверите правописа и да редактирате разпознатия текст.
 • В панела Мащабиране се показва увеличено изображение на текущия ред от текста или друга област с изображение, върху която работите в момента. В диалоговия прозорец Изображение виждате цялата страница, докато в панела Мащабиране можете да разглеждате определени части от изображението в по-големи детайли, например да сравнявате изображението на символ с разпознатия символ в прозореца Текст. За да увеличите или намалите изображението, използвайте контролите в долната част на страницата.

Ленти с инструменти

В редактора за OCR има няколко ленти с инструменти. Бутоните на лентите с инструменти осигуряват лесен достъп до командите на програмата. Същите команди могат да бъдат извикани и с натискане на съответните им клавиши за бърз достъп.

Главна лента с инструменти има набор от бутони за най-често използваните операции. С помощта на тези бутони можете да отваряте документ, сканирате страница, отваряте изображение, разпознавате страници и записвате резултатите. Главната лента с инструменти не може да се персонализира.

Лента за бърз достъп може да се персонализира напълно и съдържа бутоните, които използвате най-често. Тази лента с инструменти е скрита по подразбиране. За да я направите видима, щракнете върху Изглед > Ленти с инструменти и изберете Лента за бърз достъп. В противен случай щракнете с десния бутон на мишката където и да е в главната лента с инструменти и изберете Лента за бърз достъп.

За да персонализирате Лента за бърз достъп:

 1. Щракнете върху Изглед > Персонализиране..., за да отворите диалоговия прозорец Персонализирайте ленти с инструменти и икони за пряк достъп.
 2. В раздела Ленти с инструменти изберете категория от Категории падащия списък.
  Наборът команди, които са налице в списъка Команди, ще се промени съответно Командите са групирани по същия начин, както в главното меню.
 3. Изберете команда от списъка Команди и щракнете върху >>, за да я добавите в Лента за бърз достъп, или щракнате върху <<, за да я премахнете.
 4. Щракнете върху OK, за да запишете промените.
 5. Ако искате да възстановите Лента за бърз достъп в състоянието по подразбиране, щракнете върху бутона Нулирай всички.

Лентите с инструменти в панелите Страници, Изображение, и Текст съдържат бутони за команди, приложими към обекти, които могат да се показват в съответния панел:

В панела Предупреждения се показват предупреждения и съобщения за грешки.

За да се покаже панелът Предупреждения, щракнете върху Изглед >

Показване на предупрежденията

или върху бутона в долния ляв ъгъл на прозореца на редактора за OCR.

Предупрежденията и грешките се показват за страницата, която е текущо избрана в панела Страници. За да превъртите през предупрежденията и грешките и да изтриете нежеланите съобщения, използвайте бутоните .

Персонализиране на работното пространство на редактора за OCR

 • Можете временно да скривате панелите, които не са Ви необходими. За да показвате/скривате панели, използвайте менюто Изглед или следните бързи клавиши.
 • F5 — показва или скрива панела Страници pane.
 • F6 — показва или скрива панела Изображение pane.
 • F7 — показва или скрива панела Изображение и Текст panes.
 • F8 — показва или скрива панела Текст pane.
 • Ctrl+F5 — показва или скрива панела Мащабиране pane.
 • За да промените размера на панел, задръжте курсора на мишката над една от границите му, докато се покаже двупосочна стрелка, и издърпайте границата с мишката в желаната посока.
 • За да промените позицията на панела Страници или Мащабиране, използвайте менюто Изглед или контекстното меню на панела.
 • За да покажете или скриете панела Предупреждения, щракнете върху Изглед и изберете или изчистете елементаПоказване на предупрежденията.
 • За да покажете или скриете лентата Свойства bar в долната част на панела Изображение или Текст, изберете или изчистете елемента Свойства в контекстното меню на панела и щракнете върху бутона .
 • Някои от свойствата на панела могат да бъдат персонализирани в раздела Области и текст на диалоговия прозорец Опции.

Всички страници на текущия OCR проект са показани в панела Страници. Налични са два изгледа на страници.

За да промените начина, по който са показани страниците в панела Страници:

 • Използвайте бутоните и в панела Страници.
 • Щракнете върху Изглед > Панел за навигация.
 • Щракнете с десния бутон на мишката където и да е в панела Страници, щракнете върху Панел за навигация в контекстното меню, след което изберете желания елемент.

За да отворите страница, щракнете върху миниатюрата й в диалоговия прозорец Страници pane (в изгледа Миниатюри) или щракнете двукратно върху номера й (в изгледа Детайли). Изображението на избраната страница ще се покаже в панела Изображение. Ако страницата вече е преминала през процеса на разпознаване, разпознатият текст ще се покаже в панела Текст.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.