Rýchly štart

ABBYY FineReader konvertuje naskenované dokumenty, dokumenty vo formáte PDF a súbory so snímkami (vrátane digitálnych fotografií) na upravovateľné formáty.

Ak chcete spracovať dokument programom ABBYY FineReader, musíte urobiť nasledovné štyri kroky:

 • Získanie snímky dokumentu
 • Rozpoznanie dokumentu
 • Overenie výsledkov
 • Uloženie výsledkov vo formáte podľa vášho výberu

Ak potrebujete zopakovať rovnaké kroky vždy znova a znova, môžete použiť automatizovanú úlohu, ktorá bude vykonávať požadované operácie po jedinom kliknutí na tlačidlo. Pri spracovaní dokumentov so zložitým rozložením si zasa môžete prispôsobiť a spustiť každú operáciu samostatne.

Zabudované automatizované úlohy

Pri spustení programu ABBYY FineReader sa zobrazí okno Úloha so zoznamom automatizovaných úloh najrozšírenejších scenárov spracovania. Ak nevidíte okno Úloha, kliknite na tlačidlo Úloha na hlavnom paneli s nástrojmi.

 1. V okne Úloha kliknite na kartu na ľavej strane:
  • Rýchly štart obsahuje najpoužívanejšie úlohy programu ABBYY FineReader
  • Microsoft Word obsahuje úlohy, ktoré automatizujú konverziu dokumentov do programu Microsoft Word
  • Microsoft Excel obsahuje úlohy, ktoré automatizujú konverziu dokumentov do programu Microsoft Excel
  • Adobe PDF obsahuje úlohy, ktoré automatizujú konverziu dokumentov do PDF
  • Iné obsahuje úlohy, ktoré automatizujú konverziu dokumentov do iných formátov
  • Moje úlohy obsahuje vaše vlastné úlohy (ABBYY FineReader Len verzia Corporate)
 2. V rozbaľovacom zozname Jazyk dokumentu vyberte jazyky dokumentu.
 3. V rozbaľovacom zozname Farebný režim vyberte farebný režim:
  • Plnofarebný zachováva farby dokumentu;
  • Čierna a biela skonvertuje dokument na čiernobiely, čím sa zmenší jeho veľkosť a urýchli spracovanie.

Dôležité upozornenie! Po prevedení dokumentu do čiernobieleho režimu už nebudete môcť obnoviť pôvodné farby. Ak chcete získať farebný dokument, naskenujte papierový dokument vo farbe alebo otvorte súbor, ktorý obsahuje farebné snímky.

 1. Ak sa chystáte spustiť úlohu Microsoft Word, Microsoft Excel alebo PDF, zadajte ďalšie možnosti dokumentu v pravej časti okna.
 2. Úlohu spustíte kliknutím na jej tlačidlo v okne Úloha.

Keď spustíte úlohu, bude používať možnosti vybraté v dialógovom okne Možnosti (na otvorenie tohto dialógového okna vyberte Nástroje > Možnosti…).

Pokiaľ je spustená úloha, zobrazuje sa okno postupu úlohy zobrazujúce zoznam krokov a výstrah vydávaných programom.

Po vykonaní úlohy sa do dokumentu FineReader pridajú snímky, rozpoznajú sa a uložia sa do formátu podľa vášho vlastného výberu. Oblasti zistené programom môžete upraviť, overiť rozpoznaný text a uložiť výsledky do ľubovoľného iného podporovaného formátu.

Postup konverzie dokumentu

Každý z krokov spracovania môžete nastavovať a spúšťať z hlavného okna programu ABBYY FineReader.

 1. Na hlavnom paneli nástrojov vyberte jazyky dokumentu z rozbaľovacieho zoznamu Jazyk dokumentu.
 2. Naskenujte strany alebo otvorte snímky strán.

Poznámka: Pri predvolenom nastavení ABBYY FineReader automaticky analyzuje a rozpozná naskenované alebo otvorené strany. Toto predvolené správanie môžete zmeniť na karte Skenovať/Otvoriť dialógového okna Možnosti (na otvorenie tohto dialógového okna vyberte Nástroje > Možnosti…).

 1. V okne Snímka skontrolujte zistené oblasti a vykonajte všetky potrebné úpravy.
 2. Ak ste niektoré z oblastí upravili, kliknite na Čítať v hlavnom paneli nástrojov a rozpoznajte ich znova.
 3. V okne Text skontrolujte rozpoznávanie a vykonajte potrebné zmeny.
 4. Kliknite na šípku napravo od tlačidla Uložiť na hlavnom paneli s nástrojmi a vyberte formát na uloženie. Alternatívne kliknite na ukladací povel v ponuke Súbor.

Viac informácií v častiach:

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.