Automatizované úlohy

(ABBYY FineReader Len verzia Corporate)

V programe ABBYY FineReader môžete pri spracovaní vašich dokumentov použiť vstavané a vlastné automatizované úlohy. Vaše úlohy môžete organizovať v dialógovom okne Správca úloh….

  • Správca úloh sa otvára výberom Nástroje > Správca úloh… alebo stlačením Ctrl+T.

Panel nástrojov v hornej časti okna Správca úloh obsahuje tlačidlá na vytvorenie, úpravu, kopírovanie, odstránenie, importovanie a exportovanie úloh.

Ak chcete spracovať dokument použitím určitej automatizovanej úlohy, spustite túto úlohu na karte Moje úlohy v okne Úloha.

Viac informácií v častiach:

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article