Úlohy pre iné formáty

Používanie karty Iné v okne Úloha na prístup k iným vstavaným automatizovaným úlohám.

 1. Z rozbaľovacieho zoznamu Jazyk dokumentu v hornej časti okna vyberte možnosť jazyky dokumentu.
 2. V rozbaľovacom zozname Farebný režim vyberte plnofarebný alebo čiernobiely režim.

Dôležité upozornenie! Po prevedení dokumentu do čiernobieleho režimu už nebudete môcť obnoviť pôvodné farby.

 1. Kliknite na tlačidlo s úlohou, ktorú potrebujete
  • Skenovať do formátu HTML naskenuje papierový dokument a prevedie ho na dokument HTML
  • Snímku alebo súbor PDF do HTML prevedie dokumenty PDF alebo súbory so snímkami na HTML
  • Skenovať do formátu EPUB naskenuje papierový dokument a prevedie ho na dokument EPUB
  • Snímku alebo súbor PDF do EPUB prevedie dokumenty PDF alebo súbory so snímkami na EPUB
  • Skenovať do iných formátov naskenuje papierový dokument a prevedie ho do formátu podľa vášho výberu
  • Snímku alebo súbor PDF do iných formátov prevedie dokumenty PDF alebo súbory so snímkami do formátu podľa vášho výberu

V dôsledku toho bude vytvorený nový dokument programu ABBYY FineReader obsahujúci text z pôvodného dokumentu.

Dôležité upozornenie! Pri spustení vstavanej úlohy sa použijú aktuálne vybrané možnosti programu. Ak sa rozhodnete zmeniť ktorúkoľvek z možností, budete musieť reštartovať úlohu.

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article