Práca v skupine v sieti LAN

Program ABBYY FineReader poskytuje nástroje a možnosti na spracovanie dokumentov spolu s inými používateľmi v sieti. Rovnaké používateľské jazyky a slovníky týchto jazykov môžu zdieľať viacerí používatelia.

Zabezpečenie dostupnosti používateľských slovníkov a jazykov pre viacerých používateľov:

 1. Vytvorte/otvorte dokument programu ABBYY FineReader a vyberte požadované možnosti skenovania a OCR pre daný dokument.
 2. Vyberte priečinok, do ktorého sa majú ukladať používateľské slovníky. Tento priečinok by mal byť prístupný pre všetkých používateľov na sieti.

Poznámka: Slovníky sa štandardne ukladajú do priečinka %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Ak na počítači používate systém Windows XP, predvolená cesta je %Userprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Výber priečinka:

 1. Urobíte to tak, že v ponuke Nástroje kliknete na Možnosti…, aby sa otvorilo dialógové okno Možnosti, tu kliknite na kartu Rozšírené a potom kliknite na tlačidlo Používateľské slovníky….
 2. V otvorenom dialógovom okne kliknite na Prehľadávať… a vyberte priečinok.
 3. Uložte používateľské vzory a jazyky do súboru *.fbt:
  1. V ponuke Nástroje kliknite na Možnosti… a potom kliknite na kartu Čítať v dialógovom okne Možnosti.
  2. V položke Používateľské vzory a jazyky kliknite na tlačidlo Uložiť do súboru….
  3. V dialógovom okne Uložiť možnosti zvoľte názov pre súbor *.fbt a priečinok, kam sa má súbor uložiť. Tento priečinok by mal byť prístupný pre všetkých používateľov na sieti.
 4. Teraz už majú aj ostatní používatelia prístup k používateľským jazykom a slovníkom. Urobia to tak, že si musia načítať súbor *.fbt, ktorý ste vytvorili v kroku 3 a zadať cestu k priečinku s používateľskými slovníkmi, ktoré ste vytvorili v kroku 2.

Dôležité upozornenie! Aby používatelia získali prístup k používateľským slovníkom, vzorom a jazykom, musia mať povolenie čítať aj zapisovať do priečinkov, v ktorých sú tieto položky uložené.

Zoznam dostupných používateľských jazykov môžete zobraziť v dialógovom okne Editor jazykov kliknutím na Editor jazykov… v ponuke Nástroje. Zoznam jazykov je pod Používateľské jazyky.

Ak s používateľským jazykom pracujú viacerí používatelia, je k dispozícii v režime "len na čítanie". To znamená, že používatelia nebudú môcť meniť jeho vlastnosti. Do používateľského slovníka však možno pridávať a odstraňovať slová.

Keď určitý používateľ upravuje slovník, tento slovník je pre iných používateľov k dispozícii "len na čítanie". To znamená, že ho môžu používať pri rozpoznávaní OCR a kontrole pravopisu, ale nemôžu doň pridávať ani z neho odstraňovať slová.

Všetky zmeny, ktoré používateľ v používateľskom slovníku vykoná, budú k dispozícii pre všetkých ostatných používateľov, ktorí si zvolili priečinok s týmto slovníkom. Tieto zmeny sa uplatnia až po reštartovaní programu ABBYY FineReader.

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article