Ak spracovávate veľké množstvo dokumentov s podobnými rozloženiami

Ak spracovávate veľké množstvo dokumentov s rovnakým rozložením, ako sú napríklad formuláre alebo dotazníky, analyzovanie rozloženia každej strany samostatne zaberie veľmi veľa času. Aby ste ušetrili čas, stačí analyzovať iba jeden dokument v skupine podobných dokumentov a uložiť zistené oblasti ako šablónu. Potom môžete použiť túto šablónu pre ďalšie dokumenty v skupine.

Vytvorenie šablóny oblasti:

  1. Otvorte snímku a nechajte program, aby automaticky analyzoval rozloženie, alebo vyznačte požadované oblasti ručne.
  2. V ponuke Oblasť kliknite na Uložiť šablónu oblasti… V dialógovom okne ukladania zadajte názov šablóny a kliknite na možnosť Uložiť.

Dôležité upozornenie! Aby ste mohli používať šablónu oblasti, musíte naskenovať všetky dokumenty v skupine s rovnakou hodnotou rozlíšenia.

Použitie šablóny oblasti:

  1. V okne Strany vyberte strany, na ktorých chcete použiť šablónu oblastí.
  2. V ponuke Oblasť kliknite na Načítať šablónu oblasti…
  3. V dialógovom okne Otvoriť šablónu oblasti vyberte požadovanú šablónu oblasti (súbory obsahujúce šablóny oblastí majú prípony *.blk).
  4. V tom istom dialógovom okne vedľa položky Použiť na vyberte možnosť Vybraté strany, čím sa šablóna použije len na vybraté strany.

Poznámka: Ak chcete použiť šablónu na všetky strany aktuálneho dokumentu programu ABBYY FineReader, vyberte možnosť Všetky strany.

  1. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article