Úprava hypertextových prepojení

Program ABBYY FineReader zisťuje hypertextové prepojenia a ich cieľové adresy obnovuje vo výstupných dokumentoch. Rozpoznané hypertextové prepojenia sa zobrazia modrým podčiarknutým písmom.

Pri zobrazovaní rozpoznaného dokumentu v okne Text sa po posunutí kurzora myši nad hypertextové prepojenie zobrazí jeho adresa. Ak chcete prejsť na hypertextové prepojenie, kliknite na  Otvoriť hypertextové prepojenie v kontextovej ponuke alebo stlačte Ctrl a kliknite na hypertextové prepojenie.

Pridanie, odstránenie alebo zmena textu alebo adresy hypertextového prepojenia:

 1. V okne Text vyberte text požadovaného hypertextového prepojenia.
 2. Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie, kliknite naň pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke vyberte Odstrániť hypertextové prepojenie.
 3. Hypertextové prepojenie pridáte alebo zmeníte tak, že v kontextovej ponuke kliknete na Hypertextové prepojenie… alebo kliknete na v hlavnom paneli nástrojov vo vrchnej časti okna Text. V dialógovom okne Úprava hypertextového prepojenia môžete:
  1. V poli Zobrazený text upraviť text prepojenia.
  2. Vybrať alebo zmeniť typ hypertextového prepojenia v skupine Prepojenie na:
   • Pri prepojení na internetovú stránku vyberte možnosť Webová stránka.

V poli Adresa zadajte protokol a adresu URL stránky (napr. http://www.abbyy.com)

 • Ak chcete vytvoriť prepojenie na súbor, vyberte možnosť Lokálny súbor.

Ak chcete vyhľadať súbor, na ktorý má odkazovať hypertextové prepojenie, kliknite na Prehľadávať… (napr na súbor://D:/MyDocuments/ABBYY FineReaderGuide.pdf)

 • Aby mohol používateľ odoslať e-mailovú správu na adresu v hypertextovom prepojení jednoduchým kliknutím na hypertextové prepojenie, vyberte možnosť E-mailová adresa.

V poli Adresa určite protokol a e-mailovú adresu (napr. mailto:office@abbyy.com).

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article