Pridanie snímok bez spracovania

Automatizované úlohy Rýchle skenovanie, Rýchle otvorenie alebo Skenovať a uložiť ako snímku z okna Úloha môžete použiť na skenovanie alebo otvorenie snímok v programe ABBYY FineReader bez predspracovania alebo OCR. Môže to byť užitočné, ak máte veľmi veľký dokument a potrebujete rozpoznať iba niektoré jeho strany.

Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Kopírovanie obsahu z dokumentov“ a „Ukladanie snímky strany“.

  1. V rozbaľovacom zozname Farebný režim vyberte plnofarebný alebo čiernobiely režim.

Dôležité upozornenie! Po prevedení dokumentu do čiernobieleho režimu už nebudete môcť obnoviť pôvodné farby.

  1. Kliknite na automatickú úlohu, ktorú potrebujete.
    • Rýchle skenovanie naskenuje papierový dokument a otvorí snímku v aplikácii ABBYY FineReader bez predspracovania snímky alebo OCR
    • Rýchle otvorenie otvára dokumenty vo formáte PDF a súbory so snímkami v programe ABBYY FineReader bez predspracovania snímky alebo OCR
    • Skenovať a uložiť ako snímku naskenuje dokument a uloží naskenované snímky. Po dokončení skenovania sa automaticky otvorí dialógové okno ukladania snímky.

Zoznam formátov, do ktorých môžete uložiť naskenované snímky, nájdete v časti „Podporované formáty snímok“.

Na tomto základe sa snímky pridajú do nového dokumentu vo formáte ABBYY FineReader alebo sa uložia do priečinka podľa vášho výberu.

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article