Prispôsobenie vlastností oblasti

Pri automatickej analýze dokumentu program ABBYY FineReader zistí rôzne typy oblastí na stranách dokumentu (napr. tabuľky, obrázky, text a čiarové kódy). Program takisto analyzuje aj štruktúru dokumentu a zistí záhlavie a ostatné prvky rozvrhnutia ako hlavičky a päty, obrázky, názvy diagramov atď.

Nesprávne definované, resp. určené vlastnosti niektorých oblastí Text a Tabuľka môžete zmeniť manuálne.

  1. V okne Snímka alebo v okne Priblíženie vyberte oblasť a pomocou tably Vlastnosti oblasti v okne Snímka zmeňte vlastnosti.

Pomocou tably Vlastnosti oblasti môžete meniť nasledujúce vlastnosti:

Poznámka:

  • Pomocou tlačidiel / sa môžete pohybovať vľavo a vpravo po table vlastností ak okno Snímka nie je dostatočne široké na zobrazenie celej tably s vlastnosťami.
  • Niektoré z vlastností textu je možné upravovať pomocou kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na oblasť typu Text.
  1. Po vykonaní potrebných zmien znova spustite proces optického rozpoznávania OCR.

Pozri aj časť „Ak sa nesprávne zistia oblasti.“

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article