Kontrola a úprava textov

Ak sa proces optického rozpoznávania textu skončil, rozpoznaný text sa zobrazí v okne Text. Znaky rozpoznávané s nízkou spoľahlivosťou sa zvýraznia, aby ste mohli ľahko spozorovať chyby rozpoznávania a opraviť ich.

Rozpoznané texty môžete upravovať priamo v okne Text alebo v dialógovom okne Overovanie (kliknite na Nástroje > Overovanie… a otvorí sa dialógové okno). V dialógovom okne Overovanie si môžete prečítať neisté slová, opravovať pravopisné chyby a pridávať nové slová do používateľského slovníka.

Program ABBYY FineReader vám tiež umožňuje zmeniť formátovanie výsledných dokumentov. Na formátovanie rozpoznaných textov slúžia tlačidlá na hlavnom paneli s nástrojmi okna Text alebo tlačidlá na table Vlastnosti textu (kliknite pravým tlačidlom myši kamkoľvek v okne Text a potom kliknite na kontextovú ponuku Vlastnosti, aby sa tabla zobrazila).

Poznámka: Pri čítaní textu program ABBYY FineReader zisťuje štýly a formátovanie textu. Všetky zistené štýly sa zobrazia v table Vlastnosti textu. Úpravou štýlov môžete jednoducho meniť formátovanie celého textu. Pri ukladaní rozpoznaných textov vo formátoch DOCX, ODT alebo RTF môžete zachovať všetky existujúce štýly.

Podrobné informácie nájdete v časti

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article