Rozpoznávanie dokumentov

Program ABBYY FineReader používa technológiu optického rozpoznávania znakov na konvertovanie snímok dokumentov na upraviteľné texty. Pred rozpoznávaním OCR program analyzuje štruktúru celého dokumentu a zistí oblasti obsahujúce text, čiarové kódy, obrázky a tabuľky. Kvalitu rozpoznávania možno zlepšiť výberom správneho jazyka dokumentu, režimu čítania a typu tlače pred rozpoznávaním.

Štandardne sa dokumenty v programe ABBYY FineReader rozpoznávajú automaticky. Pri automatickom rozpoznávaní sa používajú aktuálne nastavenia programu.

Tip: Automatickú analýzu a optické rozpoznávanie OCR novo pridaných snímok môžete deaktivovať z karty Skenovať/Otvoriť v dialógovom okne Možnosti (Nástroje > Možnosti…).

V niektorých prípadoch je možné proces optického rozpoznávania OCR spustiť ručne. Napríklad, ak ste deaktivovali automatické rozpoznávanie, ručne vybrali oblasť na snímke, alebo zmenili nasledujúce nastavenia v dialógovom okne Možnosti (Nástroje > Možnosti…):

  • jazyk rozpoznávania na karte Dokument
  • typ dokumentu na karte Dokument.
  • farebný režim na karte Dokument
  • možnosti rozpoznávania OCR na karte Čítať
  • používané písma na karte Čítať

Ručné spustenie procesu rozpoznávania OCR:

  • Kliknite na tlačidlo Čítať na hlavnom paneli nástrojov, alebo
  • Kliknite na Čítať dokument v ponuke Dokument

Tip: Vybratú oblasť alebo stranu môžete rozpoznať tak, že z ponuky Strana a z ponuky Oblasť vyberiete príslušné možnosti, alebo použijete kontextovú ponuku.

Viac informácií v častiach:

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article