Documenten herkennen

ABBYY FineReader gebruikt optische karakterherkenning (OCR)-technologieën om documentafbeeldingen om te zetten in bewerkbare tekstdocumenten. Voorafgaand aan de OCR wordt de documentafbeelding geanalyseerd om gebieden te herkennen die tekst, barcodes, afbeeldingen en tabellen bevatten. U kunt de OCR-kwaliteit verbeteren door vooraf de juiste documenttaal, leesmodus en het afdruktype te kiezen.

Standaard worden ABBYY FineReader-documenten automatisch herkend. De huidige programma-instellingen worden gebruikt voor automatische herkenning.

Tip: U kunt de automatische analyse en OCR van nieuwe afbeeldingen desgewenst uitschakelen op het tabblad Scannen/Openen van het dialoogvenster Opties (Extra> Opties…).

In een aantal gevallen kan het OCR-proces handmatig gestart worden. Bijvoorbeeld als u automatische herkenning deactiveert, handmatig gebieden in een afbeelding selecteert of de volgende instellingen wijzigt in het dialoogvenster Opties (Extra> Opties…):

  • de herkenningstaal op het tabblad Document
  • het documenttype op het tabblad Document
  • de kleurmodus op het tabblad Document
  • de herkenningsopties op het tabblad Lezen
  • de lettertypen voor gebruik op het tabblad Lezen

U kunt het OCR-proces als volgt handmatig starten:

  • Klik op de knop Lezen op de hoofdwerkbalk, of
  • Kies Document lezen in het menu Document.

Tip: Gebruik voor het herkennen van het geselecteerde gebied of de pagina de juiste opties in de menu’s Pagina en Gebied of gebruik het snelmenu.

Zie ook:

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article