De werkruimte aanpassen

 • U kunt tijdelijk de deelvensters die u niet gebruikt verbergen. Gebruik de opties in het menu Weergave om deelvensters te verbergen/weer te geven, of gebruik de sneltoetsen:
  • F5 voor het venster Pagina’s
  • F6  voor het venster Afbeelding
  • F7  voor de vensters Afbeelding  en Tekst
  • F8  voor het venster Tekst
  • Ctrl+F5  voor het venster In-/uitzoomen.
 • U kunt de afmeting van een venster wijzigen door de vensterkaders met de muis te verslepen.
 • U kunt ook de positie van de vensters Pagina's en In-/uitzoomen wijzigen. Gebruik de opdrachten in het menu Weergave of in het snelmenu van het venster.
 • U kunt, terwijl het programma wordt uitgevoerd, de manier aanpassen waarop waarschuwings- en foutberichten getoond worden. De opdracht Meldingenvenster weergeven in het menu Weergave schakelt de vensters met waarschuwingen en fouten in en uit.
 • Om het deelvenster Eigenschappen in het venster Afbeelding of Tekst te tonen/verbergen, klikt u met de rechtermuisknop in het venster en klikt u op   Eigenschappen in het snelmenu. U kunt ook onder in deze vensters op of klikken.
 • Sommige vensterinstellingen kunt u aanpassen op het tabblad Beeld van het dialoogvenster Opties.

Alle documentpagina’s worden in het venster Pagina’sweergegeven. Er zijn twee paginaweergaven beschikbaar. U kunt de huidige paginaweergave op de volgende manieren wijzigen:

 • In het venster Pagina's klikt u op of op de werkbalk.
 • In het menu Weergave klikt u op het venster Pagina's en vervolgens op Miniaturen of Details.
 • Klik met de rechtermuisknop in het venster Pagina's, klik op Venster Pagina's... in het snelmenu en klik vervolgens op Miniaturen of Details.
 • Klik op Extra > Opties… om het dialoogvenster Opties te openen, klik op het tabblad Beeld en klik vervolgens op Miniaturen of Details onder Venster Pagina's.

Om een pagina te openen, klikt u op de miniatuur ervan in het venster Pagina’s (in de modus Miniaturen) of dubbelklikt u op het nummer ervan (in de modus Details). In het venster Afbeelding krijgt u vervolgens de pagina-afbeelding te zien en in het venster Tekst de herkenningsresultaten (als het document al is herkend).

Zie ook:

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article