Přizpůsobení pracovního prostoru

 • Nepoužívané panely lze dočasně skrýt. Pro skrytí / zobrazení panelů použijte možnosti nabídky Zobrazit nebo klávesové zkratky:
  • F5 pro okno Stránky
  • F6 pro okno Obrázek
  • F7 pro okna Obrázek a Text
  • F8 pro okno Text
  • Ctrl+F5 pro okno Lupa
 • Velikost okna lze změnit přetažením oddělovačů okna myší.
 • Změnit lze také polohu oken Stránky a Lupa. Použijte příkazy v nabídce Zobrazit nebo v místní nabídce okna.
 • Můžete také přizpůsobit způsob zobrazení varovných a chybových hlášení při běhu programu. Příkazem Zobrazit okno Upozornění v nabídce Zobrazit se zapínají a vypínají podokna upozornění a chyb.
 • Pro zobrazení nebo skrytí panelu Vlastnosti v okně Obrázek nebo Text klikněte kdekoli v okně a v místní nabídce klikněte na položku   Vlastnosti. Můžete také kliknout na tlačítka nebo ve spodní části těchto oken.
 • Některá nastavení okna lze přizpůsobit v kartě Zobrazit dialogového okna Možnosti.

Všechny stránky dokumentu se zobrazí v okně Stránky. K dispozici jsou dva režimy zobrazení: Chcete-li změnit aktuální zobrazení strany, proveďte jednu z následujících akcí:

 • V okně Stránky klikněte na tlačítko nebo na panelu nástrojů.
 • V nabídce Zobrazit klikněte na možnosti Okno stránek a poté klikněte buď na položku Miniatury, nebo Podrobnosti.
 • Pravým tlačítkem myši klikněte kdekoli v okně Stránky, poté klikněte na možnost Okno stránek... v místní nabídce a poté klikněte na položku Miniatury nebo Podrobnosti.
 • Klikněte na položku Nástroje > Možnosti… a otevře se dialogové okno Možnosti. Klikněte na kartu Zobrazit a poté klikněte na položku Miniatury nebo Podrobnosti pod Oknem stránek.

Stránku lze otevřít kliknutím na její miniaturu v okně Stránky (v režimu Miniatury), nebo dvojím kliknutím na její číslo (v režimu Podrobnosti). V okně Obrázek se pak zobrazí obraz stránky a v okně Text uvidíte výsledky rozpoznávání (pokud byl dokument rozpoznán).

Viz také:

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article