Pokud v elektronickém dokumentu nebyla zachována složitá struktura tištěného dokumentu

Před spuštěním procesu rozpoznávání dokumentu provede aplikace ABBYY FineReader analýzu logické struktury dokumentu a zjistí oblasti, které obsahují text, obrázky, tabulky a čárové kódy. Program poté na základě vlastní analýzy určí, které oblasti budou rozpoznány a v jakém pořadí. Tato informace pomůže obnovit formátování původního dokumentu.

Aplikace ABBYY FineReader ve výchozím nastavení analyzuje dokumenty automaticky. V případech velmi složitého formátování však mohou být některé oblasti rozpoznány nesprávně a může vzniknout nutnost provést opravy ručně.

Pro opravu oblastí použijte následující nástroje a příkazy:

  • Nástroje pro ruční nastavení v panelu nástrojů okna Obraz.
  • Příkazy místní nabídky, které jsou dostupné po kliknutí pravým tlačítkem myši ve zvolené oblasti okna Obraznebo okna Lupa.
  • Příkazy v nabídce Oblast.

Po provedení požadovaných úprav spusťte proces OCR znovu.

Další informace viz Pokud oblasti nebyly rozpoznány správně.

Nastavení rozpoznávání, vlastnosti oblasti a nastavení ukládání mají také vliv na to, s jakou přesností bude zachováno rozložení originálního dokumentu. Podrobnosti najdete v následujících částech: "Možnosti OCR," "Úprava vlastností oblasti," a "Ukládání výsledků OCR."

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article